Sla navigatie over

Samen met de sector van de wegen-, de waterbouw en de grote infrastructuurwerken voor de heropstart van werven

In overleg met de sector van de wegen- en waterbouw werd een memorandum opgesteld waarin wordt overeengekomen hoe een geleidelijke heropstart van de werven kan plaatsvinden. Door de Corona maatregelen is het verkeer op de wegen sterk afgenomen. Hierdoor is het nu mogelijk in veiligere omstandigheden werken uit te voeren en minder verkeershinder te veroorzaken.

Deze heropstart geeft bovendien een broodnodige maatschappelijke en economische ondersteuning. Infrastructuurwerken zijn traditioneel een belangrijke motor van de economie.

Het memorandum heeft specifiek oog voor de veiligheidsmaatregelen en ondersteuningsmaatregelen voor de sector. De minister roept ook de andere opdrachtgevers, onder meer de lokale besturen, en de nutsmaatschappen op mee te werken aan een heropstart.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder