Sla navigatie over

Schenking aan Fonds Emma De Prince

Enkele leden van de serviceclub  De Ronde Tafel 101 Lier  overhandigden in het stadskantoor  een cheque van 5.000 euro aan Leo Deprince, voorzitter van het Fonds Emma Deprince .

Het Fonds Emma De Prince , sinds 2020 onder de vleugels van de Koning Boudewijnstichting, wil in nauwe samenwerking met  de stad en het OCMW Lierse kinderen en jongeren ondersteunen die door een moeilijke financiële thuissituatie ontwikkelingskansen in het onderwijs dreigen te missen.

In oktober 2022 vond voor de vierde keer de Sheep Parade, een grote kunstveiling voor het goede doel, plaats. De Ronde Tafel 101 Lier, organiseerde dit evenement in samenwerking met het bekende veilinghuis Bernaerts. In totaal zamelden zij 20.000 euro in voor 4 goede doelen, waaronder het Fonds Emma De Prince.

Emmanuela (Emma) Deprince (1884-1989) liet in 1944  bij notaris de Strycker in Lier haar testament opmaken. Naast een aantal bijzondere legatarissen, wees ze de stad Lier aan als algemeen legataris.

De voorwaarden werden door haar bepaald als volgt: “Na aftrek van alle de schulden zal gansch het overschot toekomen aan de Stad Lier op last van stichting eener fondatie, waarvan den intrest zal dienen voor bedeeling van kolen, kleedsel, eetwaren aan de noodwendige kinderen der stadsmeisjesschool van Lier en op last van te zorgen voor het onderhoud van mijn graf.”

Het legaat werd na haar overlijden in 1989 door de gemeenteraad van de stad Lier aanvaard.

 

 

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder