Sla navigatie over

Seniorenadviesraad maakt resultaten ouderenbehoefteonderzoek bekend

Op vraag van de Lierse SeniorenAdviesRaad (SAR) besliste  de stad  in het najaar van 2021 om een ouderenbehoefteonderzoek te financieren. Het onderzoek van de VUB Brussel, dat sinds 2004 in meer dan 200 gemeenten in Vlaanderen werd uitgevoerd, werd een bevraging van ongeveer 700 senioren (+60 jaar) over het leven en welzijn in Lier.

De resultaten van het  gevoerde onderzoek geven  een duidelijk beeld van wat senioren bezighoudt en wat hun bezorgdheden zijn bij het ouder worden. Professor Nico de Witte (VUB ) stelde vandaag  de resultaten voor  tijdens  het seniorenforum.

De verspreiding en verwerking van de vragenlijsten heeft wel wat tijd in beslag genomen. Voor het uitvoeren van dit onderzoek kreeg de SeniorenAdviesRaad niet alleen de hulp van enkele medewerkers van stad Lier en VUB ,  ook een 50-tal vrijwilligers werkten hieraan mee.

Op basis van deze resultaten wil de SeniorenAdviesRaad de komende maanden werk maken van een memorandum als voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezing in 2024.

“Eind 2022 telde Lier 37.309 inwoners, waarvan 8.025 65-plussers. Dat betekent dat meer dan 1/5 van de Lierenaars  ouder is dan 65 jaar. Tegen 2040 zullen er 25% meer 65-plussers  zijn, die allemaal nood hebben aan een toegankelijke woning, voldoende mobiliteit en toegang tot vrije tijd, maar ook zorg. Die cijfers tonen aan dat we als stadsbestuur ook zullen moeten inzetten op een leefbare stad voor onze senioren.”  stelt schepen van Welzijn A. Goris.

Enkele cijfers:

 • Bevraagde Lierenaars volgens leeftijd :
  • 60-69 jaar : 46.6% ;     70-79 jaar 35% ;       80+ : 18.4%
 • Bevraagde Lierenaars volgens geslacht :
  • Vrouwen : 53.2%     ;   Mannen : 46.8%
 • Huisvesting : aangepastheid van de woning i.f.v. het ouder worden :
  • Aantal bevraagden dat woont in een aangepaste woning : 15%
  • Aantal bevraagden dat woont in een matig tot ernstig onaangepaste woning : 85%
  • 70.6% wenst de woning te laten zoals ze is  ;    38% wenst de woning aan te passen i.f.v. het ouder worden
 • Buurt :
  • 48.9% heeft hinder van verkeersdrukte in de buurt   ;      27% geeft aan te weinig kennissen in de wijk te hebben
  • +-25% geeft aan te weinig basisvoorzieningen in de wijk te hebben (bakker, slager, kruidenier, post, bank)
  • 29.6% mist voldoende openbare toiletten in de wijk    ;       23.3% vindt dat er te weinig zitbanken in de buurt zijn. 
 • Welzijn :
  • 36.9% van de bevraagden (voornamelijk 80-plussers) geeft aan matig tot ernstig eenzaam te zijn
  • 48.4% geeft aan zich weleens onveilig te voelen (waarvan 37.5% vooral in het verkeer).
  • 39.6% is geen lid van een seniorenvereniging, maar geeft aan dat mogelijk wel te willen zijn.
  • 24.6% doet al vrijwilligerswerk. 31.6% is potentieel bereid tot vrijwilligerswerk.
 • Tevredenheid dienstverlening :
  • Meer dan 90% van de bevraagden  is tevreden over ambtenaar, diensten, toegankelijkheid en openingsuren van de gemeentelijke dienstverlening.
   Voor OCMW bedraagt de tevredenheid meer dan 82%.
   Voor culturele diensten en dienstencentra bedraagt de tevredenheid zelfs meer dan 92%.
  • Slechts  30.3% is tevreden over de staat van de Lierse voetpaden

 

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder