Sla navigatie over

Site De Kozak dringend aan heraanleg toe

Op De Kozak bevinden zich momenteel 16 gelijkvloerse bejaardenwoningen. De grond is eigendom van het OCMW en de woningen worden verhuurd door de OCMW-vastgoeddienst. Omdat de woningen al een tijdje vragen om een dringende renovatie, werd er nagedacht over een gepaste werkwijze: de bestaande woningen renoveren óf kiezen voor nieuwbouw, eventueel met een sociaal restaurant en/of sociale kruidenier erbij. Het OCMW vond in de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting een geschikte partner om over het project na te denken. Uit een volumestudie bleek dat de bouw van 30 appartementjes voor alleenstaanden zeker een optie zou zijn, gezien de beschikbare ruimte en de nood aan dergelijke wooneenheden. De bouw van een sociaal restaurant of sociale kruidenier werd NIET weerhouden. In januari kreeg men de mogelijkheid zich in te schrijven in een CBO-procedure (constructieve benadering overheidsopdrachten). Dit is een initiatief van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) die door een privé-ontwikkelaar sociale woningen laat bouwen. In de eerste fase, waarin we ons nu bevinden, beoordeelt de VMSW de intrinsieke kwaliteiten van de ondernemer en gaat men na of de aangeboden projectgrond aan de gestelde eisen voldoet. Momenteel heeft de OCMW-raad alleen beslist om een overeenkomst aan te gaan voor het indienen van een principe-vraag bij de Vlaamse overheid. Er ligt vandaag nog geen plan voor. Spreken over een bouwaanvraag is dan ook voorbarig. De buurtbewoners worden kortelings geïnformeerd over de stand van zaken en zullen zeker betrokken worden bij de concrete invulling van de site.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder