Sla navigatie over

Snelheidsremmende maatregelen in Schollebeekstraat

De stad kiest hier voor bloembakken van ECO-oh!, gemaakt van 100% gerecycleerd kunststofafval die op het einde van hun levensloop opnieuw 100% gerecycleerd kunnen worden. ECO-oh! verwerkt huishoudelijk plastic afval, de inhoud van onze roze zakken dus, en maakt er o.a. bloembakken en banken van.

Vanuit de buurtactiegroep van de Schollebeekstraat komen nadrukkelijke meldingen dat de buurt kreunt onder het vrachtverkeer dat in toenemende mate door de straat rijdt en daarbij de snelheidsbeperking van 50 km/u niet respecteert.

Na overleg met de buurtactiegroep werd afgesproken dat de stad onderzoekt welke snelheidsremmende maatregelen er in de straat mogelijk zijn. Meer specifiek werd er gevraagd om een asverschuiving te creëren in de straat door middel van bloembakken.

Om na te gaan of dit voorstel het beoogde effect behaalt, zal deze asverschuiving er in proefopstelling geplaatst worden met een evaluatie na zes maanden. Voor de plaatsing van de asverschuiving werd rekening gehouden met de fietser. Deze kan via een doorgang van 1,5m rechts naast de bloembak rechtdoor rijden en moet niet mee met het gemotoriseerd verkeer door de asverschuiving. Een exacte timing van plaatsing volgt zo snel mogelijk. De buurtbewoners krijgen hierover nog een bericht in de brievenbus.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder