Sla navigatie over

Sollicitatiefietsen voor werkzoekenden uit kansengroepen

“Zo trachten zij een oplossing te bieden voor een veelvoorkomend mobiliteitsprobleem, waardoor de drempel om op zoek te gaan naar werk, verkleint voor werkzoekenden uit kansengroepen. Bovendien promoot dit project ook de (elektrische) fiets. Werkzoekenden zonder fiets, auto of rijbewijs kunnen inderdaad moeilijker een geschikte werkplek te bereiken. Een beperkte mobiliteit betekent vaak een obstakel in hun zoektocht naar een job”, zegt schepen van Werk Sabine Leyzen.

Heel wat mensen die moeilijker werk vinden zijn laaggeschoold, langdurig werkloos en hebben een migratieachtergrond. In oktober 2021 waren er 1210 werkzoekenden zonder werk in Lier. Hoewel de werkloosheid in Lier het afgelopen jaar fors afnam met 12,9%, steeg die werkloosheid bij mensen die langer dan 2 jaar werkloos zijn in diezelfde periode met 0,7%. Van deze 1210 werkzoekenden is 20 % jonger dan 25 jaar, 43.% laaggeschoold en 34%van allochtone origine.

De werkzoekenden kunnen met de elektrische sollicitatiefietsen naar hun sollicitatie of beroepsopleiding fietsen en kunnen de fiets ook gebruiken om de eerste weken naar hun nieuwe job te rijden. Na aanvraag door de trajectbegeleider, kan de werkzoekende de fiets rijklaar afhalen aan het fietspunt Lier aan het Leopoldplein. De elektrische fietsen zijn compleet uitgerust met fietstassen, volle batterij, slot en herstelkit. Deze service is gratis. In de opstartfase staan twee fietsen ter beschikking. Indien het initiatief succesvol is, wordt het aanbod van fietsen uitgebreid.

Het project wordt financieel ondersteund door Bike&Co, een coöperatieve vennootschap mét sociaal oogmerk die leasefietsen aanbiedt en over heel Vlaanderen werkgelegenheid creëert voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, door een kwalitatief aanbod aan bedrijfsfietsen en dienstverlening.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder