Sla navigatie over

Stad wil meer leefloners aan het werk

Lier  telt vandaag ongeveer 530 leefloners terwijl er momenteel  474 openstaande vacatures zijn. De stad komt daarom met een activeringspact waarmee het meer leefloners sneller aan het werk wil krijgen.

‘Wie werkt heeft slechts 2% kans om in armoede te belanden, bij werklozen is dat 39% kans.‘Mensen aan het werk helpen, is mensen helpen erop vooruit te gaan. Dus gaan we aan de slag om iedereen in onze stad die kan werken, ook effectief aan de slag te krijgen,’ zegt schepen van Tewerkstelling  Sabine Leyzen.

Daarom  heeft het stadsbestuur  beslist in te tekenen op het Lokaal Activeringspact van de Vlaamse regering. Met dat pact wilde ex-Vlaams minister Bart Somers lokale besturen belonen wanneer zij erin slagen  meer van hun leefloners sneller aan het werk te krijgen. “Voor elke geactiveerde leefloner boven het Vlaamse gemiddelde, kan een lokaal bestuur rekenen op een financiële ondersteuning”. Deze kunnen ze dan gebruiken om nieuwe initiatieven te nemen.

Vlaanderen gaat uit van een basisuitstroom naar werk van 20%. Voor Lier  komt dit neer op 106 leefloners. Elke leefloner die de stad extra kan activeren, levert haar dus een financiële ondersteuning op.

Tegelijk betekent meer mensen aan het werk   ook minder sociale uitgaven én hogere inkomsten uit de personenbelasting. De stad  wil in de vooropgestelde periode een uitstroom van 194 leefloongerechtigden/Oekraïense ontheemden naar duurzame tewerkstelling te begeleiden.

Met de financiële ondersteuning werkt het o.m. aan het organiseren van jobbeurzen, observatiestages, laagdrempelige bedrijfsbezoeken, experimenten met open indienstneming of het wegwerken van drempels op het vlak van mobiliteit en kinderopvang.

Dit alles uiteraard in samenwerking met lokale bedrijven en adviserend partner VDAB. De duurzame uitstroom naar werk wordt trouwens enkel berekend voor personen die bij de VDAB ingeschreven zijn.

Schepen  Sabine Leyzen : “We moeten af van het idee dat werken een straf is. Wie als leefloontrekkende werk vindt en aan de slag gaat, zal er ongetwijfeld op vooruitgaan. Iedereen die ‘kan’ werken en nu een uitkering krijgt, moeten we sneller weer aan het werk krijgen. We zijn ervan overtuigd dat wij als lokaal bestuur hier het verschil kunnen maken. We gaan onze bedrijven helpen in hun zoektocht naar arbeidskrachten door onze leefloners intensiever te begeleiden richting werk. Want dat is en blijft nog altijd de beste garantie om vooruit te komen in het leven!”

 

 

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder