Sla navigatie over

Stad zet inburgeraars in de bloemetjes

Inburgeraars volgen een traject dat bestaat uit een cursus Nederlands en maatschappelijke oriëntatie. Het Agentschap Inburgering en Integratie zorgt voor de begeleiding .Het traject maakt hen vertrouwd met de Vlaamse samenleving en door het leren van de Nederlandse taal kunnen ze zich beter integreren. Het leggen van contacten met Lierenaars, maar ook het vinden van werk loopt dan veel vlotter.  

Ook de jongeren uit de onthaalklassen anderstalige nieuwkomers (OKAN) van campus Louis Zimmer van het Atheneum , St-Ursulalyceum en St Aloysiusinstituut werden in de bloemetjes gezet voor hun getoonde inzet en motivatie. De jongeren werken in de onthaalklas intensief aan hun kennis van het Nederlands waarna zij doorstromen naar het reguliere onderwijs om zo hun diploma te halen. Vaak hebben deze jongeren geen ouders of familie in België en vergt het leren van een nieuwe taal in een nieuwe omgeving heel wat doorzettingsvermogen.  

Na de officiële plechtigheid volgde een receptie, waar iedereen met een klein hapje en drankje nog rustig kon napraten.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder