Sla navigatie over

Krachtig Liers Plan Samenleven

De stad Lier wil samenleven in diversiteit bevorderen. Dat betekent dat  Lier op 5 domeinen acties zal uitvoeren: Nederlands oefenen, onderwijs, werk, cultuur en toegankelijkheid. 

Lier krijgt  hiervoor maar liefst 375.794 euro extra subsidie  van de Vlaamse overheid.

Zo heeft  Lier zich geëngageerd om tijdens het eerste jaar minstens 1.384 deelnames aan oefenkansen Nederlands te bereiken, 169 gezinnen te hebben geholpen bij het leggen van een brug naar het onderwijs, 200 jongeren te hebben begeleid die dreigen uit het onderwijs te vertrekken zonder diploma, 1 actieplan te hebben uitgewerkt rond toegankelijkheid, 140 werkzoekenden uit kansengroepen te hebben begeleid naar de arbeidsmarkt en 170 jongeren in contact te hebben gebracht met cultuur. 

Dit eerste Plan Samenleven-jaar loopt van 1 oktober 2022 tot 30 september 2023.

De oefenkansen Nederlands worden uitgebreid voor zowel beginners als gevorderden.De brug naar het onderwijs legt de stad door het aantal trajecten binnen het project Schoolcoaches fors te verhogen. Vrijwilligers ondersteunen kwetsbare gezinnen met kinderen in de lagere school. Rond het voorkomen en begeleiden van ongekwalificeerde uitstroom nam de stad  een extra medewerker gelijke onderwijskansen aan.

Verder zal de stad  rond toegankelijkheid de focus leggen op de toegankelijkheid van de eigen dienstverlening. De stedelijke vrijetijdsdiensten zetten zich maximaal in om kwetsbare jongeren in contact te brengen met cultuur. 

Projecten die kansengroepen begeleiden naar de arbeidsmarkt zullen ook heel wat extra aandacht krijgen. Het uitbouwen van de samenwerking met nog meer bedrijven speelt hier een cruciale rol. De stad stelde  een extra projectmedewerker aan die projecten rond vakantiewerk, bedrijfsbezoeken, begeleiding naar werk, netwerkstages en taalcoaching op de werkvloer verder zal uitrollen.

Voor de actie ‘Brug leggen naar het onderwijs’ selecteerde Vlaanderen de stad Lier als mentorbestuur. Het komende jaar zal de stad via een lerend netwerk andere lokale besturen coachen.

Meer informatie over het Plan Samenleven in Lier  via  www.lier.be/plan-samenleven.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder