Sla navigatie over

Succesvolle ontbijtsessie voor bedrijven en sociale organisaties over tewerkstelling

De aanwezigen werden geïnformeerd over lokale en bovenlokale initiatieven en kregen de actuele Lierse werkloosheidscijfers te zien. Daarnaast werd er nagegaan hoe ze werkzoekenden beter in contact kunnen brengen met lokale ondernemers en bedrijven.   Het vinden van een geschikte job is belangrijk om mensen zelfstandig en zelfredzaam te maken. Het is een bepalende factor voor het welbevinden van mensen en levert ook een belangrijke bijdrage tot het integratie- en emancipatieproces in onze Lierse gemeenschap.

Hoewel de vraag naar werkkrachten in Lier fors is toegenomen en de werkloosheidscijfers flink dalen, zien we deze trend minder terugkomen bij ‘langdurig werklozen, laaggeschoolde jongeren en mensen met een migratieachtergrond’.    “Het tewerkstellingsbeleid heeft in het bestuursakkoord van stad en OCMW Lier een prominente plaats gekregen. Een lokaal bestuur is immers goed geplaatst om samen met  VDAB en lokale partners, de handen in elkaar te slaan en trajecten naar werk voor moeilijk activeerbare mensen uit te werken, op elkaar af te stemmen en te coördineren. Onze lokale ondernemers zijn hierbij van cruciaal belang. Daarom beschouwen we ze als één van de belangrijkste partners om deze doelen te bereiken”, zegt schepen van Tewerkstelling Sabine Leyzen.   De grote opkomst maakte duidelijk dat het thema actueel is: maar liefst 16 lokale bedrijven en 14 sociale organisaties schreven zich in. Er werden concrete afspraken gemaakt om via bedrijfsbezoeken een brug te vormen tussen werkzoekenden uit kansengroepen en bedrijven. Hopelijk leiden deze bedrijfsbezoeken tot duurzame tewerkstelling.  

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder