Sla navigatie over

Tieners een stem geven in ruimtelijk beleid

Volgende bestuursperiode zal Lier een beleidsplan Ruimte moeten opmaken, de opvolger van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. In voorbereiding en uitwerking daarvan zijn er thematische ‘ruimtelijke’ beleidsvisies nodig. Visies rond detailhandel, bedrijventerreinen en recreatie zijn voorhanden of zijn in opmaak.

Tal van andere thema’s volgen nog: wonen, mobiliteit, publieke ruimte, jeugd etc.  Het thema ‘jeugd’ vergt nog onderzoek en input naar de ruimtelijke noden van deze doelgroep. Recent werd hiervoor de projectoproep ‘Tienervriendelijk beleid in kleinere steden en verstedelijkte gemeenten’ gelanceerd. Deze oproep past binnen het kader van het ruimtelijk onderzoek.   “Met de steun van de Vlaamse overheid begeleidt Kind & Samenleving vzw , vier participatieprocessen in vier kleinere steden of verstedelijkte gemeenten met een groep tieners tussen 12 en 16 jaar. Hiermee proberen ze jonge tieners een stem te geven in het beleid  van de steden en gemeenten” ,zegt schepen van ruimtelijke ordening en wonen Walter Grootaers.

Als resultaat van het participatieproject volgt een bijeenkomst met de beleidsverantwoordelijken waar de conclusies gepresenteerd en besproken worden. Het project mondt dus uit in aanbevelingen en beleidsvoorstellen waarmee het stadsbestuur aan de slag kan.   Kind en Samenleving vzw zal bij inschrijving oordelen of de kandidaat voor het project in aanmerking komt.  

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder