Sla navigatie over

Tijdig doordacht investeren

Lier heeft zowel binnen als buiten de stad een divers onroerend patrimonium. Via een conditiemeting wil Open Vld op korte termijn een actueel beeld krijgen van de staat van dit patrimonium. De overheid moet immers het goede voorbeeld geven en tijdig doordacht investeren. Een kosten-batenanalyse moet aan de basis liggen van een eventuele verkoop van eigen patrimonium of aankoop van nieuw patrimonium.Voor privaat verhuurde gebouwen opteert Open Vld nauwer samen te werken met externe partners zoals de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting (LMH), het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) of gemeentebedrijf SOLag. Bij verkoop van OCMW-patrimonium wordt de opbrengst primair ingezet voor de restauratie van het begijnhof en de realisatie van sociale projecten.Specifiek voor ons onroerend erfgoed staat de uitvoering van het beheersplan voor het begijnhof, de restauratie van de Sint-Gummaruskerk en van ontmoetingscentrum Den Bril in de steigers. Bestemmingsstudies voor het Timmermans-Opsomerhuis, de

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder