Sla navigatie over

Totaalrestauratie van Sint- Gummaruskerk

Momenteel zijn de vooronderzoeken gestart aan het exterieur en interieur van de kerk. Vervolgens is de oostzijde van de kerk aan de beurt. Daarna volgt de restauratie van de westzijde. En tot slot wordt de ontsluiting van de kerk geoptimaliseerd.

Het einde van alle restauratiewerkzaamheden is voorzien in de loop van 2029. In 2029 zullen de volledige buitenzijde van de kerk, het gehele interieur en haar cultuurgoederen en de glasramen gerestaureerd zijn.

Tijdens de lopende totaalrestauratie blijft de kerk gedeeltelijk toegankelijk voor het publiek. Een tentoonstelling geeft met filmpjes en foto’s uitleg over de geschiedenis en waarde van de kerk, over de lopende restauraties en over de glasramen. Daarnaast zullen de bezoekers de werfactiviteiten op regelmatige tijdstippen kunnen volgen en een unieke blik krijgen achter de schermen.

Vanaf de jaren 1990 werd een integrale restauratie van het exterieur van de kerk (gevels, daken en ramen) voorbereid. In 1999 werd gestart met de werken aan het dak. De werken ter hoogte van de zuidelijke dwarsbeuk werden in 2013 stilgelegd. De kerk wacht sindsdien op een voltooiing van de buitenrestauratie. 

In november 2020 werd een meerjarenpremie-overeenkomst voor de restauratie van de Sint-Gummarussite afgesloten met de Vlaamse Regering. De Sint-Gummaruskerk en -toren en het Heilige Geest-godshuis vormen samen met de Sint-Pieterskapel de ‘Sint-Gummarussite’. Voor de restauratie van de Sint-Gummaruskerk en het Heilige Geest-godshuis ontvangt de stad een erfgoedpremie gespreid over vier jaar. 

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder