Sla navigatie over

Tunnel kruispunt Ring/Mechelsesteenweg tegen eind 2016

Op het tunneldak wordt een overzichtelijk kruispunt met verkeerslichten aangelegd. Daar komt ook een extra bypass voor het rechts afslaand verkeer dat van op de Ring via de Mechelsesteenweg stadinwaarts wil rijden.Tijdens de werken blijft er altijd verkeer mogelijk op de Lierse Ring. De site van Carrefour krijgt een extra in- en uitrit op de Ring.

Het Agentschap Wegen en Verkeer geeft ook het naburige kruispunt met de Lintsesteenweg een facelift. Het krijgt een groene middenberm en nieuwe vrij liggende fietspaden.

De aannemer bouwt eerst twee tijdelijke parallelwegen naast de Ring. Dankzij die wegen zal er tijdens de hele duur van het kruispuntproject verkeer kunnen blijven rijden op de Ring naast de bouwwerf Later, zullen de tijdelijke wegen een definitief karakter krijgen en fungeren als brede fietspaden naast de Ring.

De bestaande verkeerslichten van het kruispunt worden verplaatst. Er komt ook een nieuwe riolering.  Vermits de pechstrook en het fietspad voor de tijdelijke wegen moeten worden ingenomen, is er op de Ring geen fietsverkeer meer mogelijk. Fietsers volgen een omleiding via de Antwerpsesteenweg/Aarschotsesteenweg (N10). Fietsen op de Mechelsesteenweg kan nog wel. Het blijft ook mogelijk om het kruispunt met de Ring over te steken. 

De aannemer bouwt de tunnel op een “verkeersvriendelijke manier”. Hij boort eerst de zijwanden in de grond, legt er een betonnen dak op en begint daarop meteen het nieuwe kruispunt aan te leggen. Zodra dat kruispunt af is, wellicht in september 2015, wordt het in gebruik genomen. Pas daarna zal de aannemer de aarde onder het kruispunt weggraven en de tunnel afwerken. Eind 2016 zal alles afgerond zijn.

Een infoavond over de tunnelwerken wordt georganiseerd op woensdag 3 september om 20u in CC De Mol

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder