Sla navigatie over

VDAB organiseert opleiding tot hulpkok in Lierse restaurants

“Het aantal werkzoekenden in Vlaanderen daalt sinds meer dan twee jaar maand na maand. Tegelijk piekt het aantal vacatures. Toch zijn er bepaalde groepen op de arbeidsmarkt die maar moeilijk aan de slag geraken. Hun afstand tot die arbeidsmarkt is nog te groot en zij ervaren nog zeer veel drempels om de stap te kunnen zetten naar een job. Een van deze doelgroepen zijn de jongeren die zonder diploma de schoolbanken verlaten” , zegt OCMW voorzitter Marleen Vanderpoorten.

De Lierse stuurgroep ( Stad , OCMW , onderwijs, Voka en Unizo) tegen ongekwalificeerde jeugdwerkloosheid zoekt al enkele jaren naar manieren om deze jongeren te helpen en om ze toe te leiden naar de arbeidsmarkt. Via verschillende initiatieven tracht de stuurgroep ongekwalificeerde schooluitval te voorkomen en de kloof tussen de jongeren en het bedrijfsleven te verkleinen. Een van de acties is de innovatieve opleiding tot hulpkok.

Verschillende horecazaken waren bereid hun schouders te zetten onder de opleiding. Met de hulp van een ervaren instructeur van VDAB gaven zij de opleiding vorm en werd er intensief samengewerkt om de cursisten op te leiden tot keukenmedewerker.

In augustus startten 11 cursisten, waarvan er al snel 3 afvielen. Twee anderen konden niet doorstromen naar de bedrijven door een te gebrekkige kennis van het Nederlands.Zes cursisten werden geplaatst in Lierse horecazaken:   Hof Van Beatrijs , Florent , Elzenhof, Den Draaiboom , Hof van Nazareth en   De Comeet. Alle zes cursisten slaagden voor de opleiding. Twee van hen kunnen in hetzelfde bedrijf al aan de slag. Ook voor de andere vier wordt voor een job gezorgd.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder