Sla navigatie over

Vergroeningsproject parking De Laag

In september 2023 keurde het college het project ‘Vergroenen parking De Laag’ goed. Een deel van de parkeerplaatsen wordt onthard,  er  worden bomen aangeplant en een bloemrijk grasmengsel ingezaaid. 

Met dit project wordt verder invulling gegeven aan de realisatie van  Veerkrachtig Koningshooikt’ waarbij de stad inzet op de uitbreiding van de groene ruimte in Koningshooikt.

Aannemer Caers BVBA -Turnhout zal  in december 2023 de vergroening uitvoeren voor een bedrag van 36.300 euro  onder voorbehoud van weers- en andere voorziene omstandigheden.

Het ontharden van parking De Laag omvat het uitbreken en afvoeren van betonklinkers , uitgraven van de zone tot 40 cm diepte en aanvullen met goede teelaarde, aanbrengen van gefundeerde boordstenen , inzaaien van de zone van 445 m² met een grasrijk bloemenmengsel en verwijderen en afvoeren van de stoeptegels ter hoogte van de Amerikaanse eiken en aanvullen met teelaarde.    

Deze vergroening draagt bij tot het Klimaatactieplan 2.0 waarmee we van Lier en Koningshooikt een veerkrachtige en duurzame gemeente willen maken tegen 2030”, stelt schepen  van milieu en natuur   Thierry Suetens. 

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder