Sla navigatie over

Vernieuwde oct’s werken vrijwel perfect

De OCT’s werken vandaag voor 98 tot 99 percent perfect. Als nu nog een storing optreedt, heeft dit voornamelijk te maken met het foutief gebruik van de container.De stad zal hiervoor verder sensibiliseren en indien nodig handhaven. Ook burgers die zakken restafval achterlaten aan en rond de OCT’s zullen streng worden aangepakt.

Naar aanleiding van het aflopende contract met Ivarem in april 2021 werd de huidige dienstverlening en samenwerking met IVAREM onderzocht. Hierbij werd bekeken of sommige opdrachten efficiënter kunnen worden uitgevoerd binnen de opdracht aan IVAREM of de eigen werking.

"Wanneer de beheersoverdracht beëindigd wordt, staat de stad zelf in voor de volledige afvalverwerking . Naast een aanzienlijke personeelskost dient te worden geïnvesteerd in materieel, bedrijfsgebouwen en KMO-gronden. Eventueel kan beroep gedaan worden op een externe private partner. Daar zullen we op korte termijn via een offerteaanvraag werk van maken om hiervan de exacte kostprijs te kennen", zegt schepen Ivo Andries.

Andere systemen voor de inzameling van restafval werden herbekeken. Door de Vlaamse overheid zijn door elke gemeente te realiseren doelstellingen vastgelegd. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ moet maximaal worden toegepast. Anderzijds moet de productie van afval worden voorkomen. Daarna moet ingezet worden op de maximale recyclage van materialen.

Met een terugkeer naar een inzameling van restafval met huisvuilzakken kunnen de opgelegde doelstellingen moeilijk worden gerealiseerd. Toetreden tot een andere intercommunale is in de praktijk niet realistisch en praktisch niet mogelijk. De kosten voor  de stad en  haar burgers zou enkel maar sterk verhogen.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder