Sla navigatie over

Versnelde boosterprik voor personeel basisonderwijs en kinderbegeleiders

Dan kan via dit formulier . Het formulier dient ingevuld te worden door de werkgever en afgegeven tijdens de vaccinatie.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FXjZW7VQd0e5_32-eGWooXTb7jFrDVhHh1pe2GtCu1lUNE9GMkgyWjE0T1hJRVY0RFo5N1ZMMjNDNC4u   Het vaccinatiecentrum zal u contacteren , als zich een mogelijkheid voordoet binnen de bestaande planning en capaciteit .

Wie komt in aanmerking als kinderbegeleider?

Kinderbegeleiders in de opvang van baby’s en peuters, begeleiders in de buitenschoolse opvang,verantwoordelijken en pedagogische medewerkers die in contact komen met de opgevangen kinderen, logistieke medewerkers die in contact komen met de opgevangen kinderen, andere medewerkers van de kinderopvang die contact hebben met de kinderen.   Volgende personen mogen zich niet registreren voor een eventuele versnelde boosterprik :  Inwonende partners en kinderen van onthaalouders, administratieve medewerkers die niet in contact komen met de kinderen,   logistieke medewerkers die niet in contact komen met de opgevangen kinderen, andere medewerkers van de opvang die geen contact hebben met de kinderen   Voor personeelsleden uit het basisonderwijs gelden geen extra voorwaarden.  

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder