Sla navigatie over

Vierde Jobbeurs ‘Sterk door werk’

In haar openingstoespraak betoogde Marleen Vanderpoorten dat het de goede kant uitgaat met de jeugdwerkloosheid in de regio Lier . Het zeer hoge aantal laaggeschoolde jongeren in Lier resulteerde enkele jaren geleden in de opstelling van een charter met doelstellingen en acties. De jobbeurs is er daar één van. Onder het motto “Sterk door werk” werd een luik over werk en tewerkstelling opgenomen in het bestuursakkoord waarin eveneens extra aandacht besteed wordt aan het verwerven van het Nederlands. Verschillende initiatieven werden al succesvol in het veld gezet of opgestart. Marleen citeerde hierbij de mobiele horeca-medewerker, het jobatelier, Missing Link , de Brug en het Plus-project.

Sinds de opstart van de initiatieven 3 jaar geleden is het aantal laaggeschoolde jongeren in Lier gedaald met 25%. Binnen de groep jonge werklozen blijft het aandeel van de laaggeschoolden in Lier met 61,8% echter groter dan in de regio (57,2%) en in Vlaanderen (56,2%).

“Dit leert ons dat we moeten blijven inzetten op deze vrij hardnekkige groep jongeren zonder diploma en de link tussen onderwijs en werk verder moeten versterken ”, aldus Vanderpoorten. Ze deed een oproep aan de scholen om het systeem van duaal leren in te voeren. “Duaal leren kan van volgend schooljaar uitgerold worden over gans Vlaanderen. Het is een uitstekende manier om jongeren , die ongekwalificeerd dreigen uit te stromen een nieuwe uitdaging te bezorgen, “ besloot Marleen Vanderpoorten.

In bijlage de integrale toespraak van Marleen Vanderpoorten

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder