Sla navigatie over

Voetbalclub steunt Lierse vzw Tejo

Samen met Vosproperties organiseerde de club een wedstrijd ten voordele van vzw Tejo. Voor elke deelname schonken de supporters een bijdrage aan de vzw. Dat leverde een totaalbedrag op van 1.500 euro en dat bedrag wordt integraal overgemaakt aan de vzw, zodat zij haar werking kan blijven garanderen, verbeteren en uitbreiden.

Namens K.Lyra-Lierse overhandigde Eric Van Meir de cheque aan de vzw Tejo. Voor Lyra-Lierse is dit een mooie manier om sociale doelen in de stad te ondersteunen en meer bekendheid te bezorgen. Het past binnen de communitywerking, waar de club van bij haar oprichting aandacht aan besteedt.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder