Sla navigatie over

Willemsfonds Lier 150 jaar jong

150 jaar geleden ziet de Lierse afdeling van het Willemsfonds het daglicht, 125 jaar geleden onthulden zij het standbeeld van hun oprichter Anton Bergmann  op  de stadsvest. Ter gelegenheid van deze 150ste  verjaardag organiseerde de stad in samenwerking met het Willemfonds een expo aan de wisselplek  voor verenigingen in  het stadsmuseum. Je ontdekt er waar de vereniging zich voor inzet en wat het belang is van Bergmann.

In aanwezigheid van burgemeester, Verwaest, schepenen Andries , Leyzen en Suetens en een ruime groep leden van het fonds hield voorzitter Ulrik Van den Plas de gelegenheidstoespraak. Hij beklemtoonde dat de vereniging anno 2023 nog altijd relevant en zeer actief  is  en  bijdraagt  aan de culturele bloei van onze stad.” 

Burgemeester Verwaest stelde dat deze expo en deze ceremonie, misschien een goed moment   zijn om de kernwaarden van het Willemsfonds in herinnering te brengen: de Vlamingen samenbrengen boven ideologische verschillen, het volk verheffen en het Nederlands als volkstaal promoten . “Dat lijkt me na 150 jaar, in een politiek landschap dat meer versnipperd lijkt dan ooit, een bijzonder actuele boodschap!”.

Na de opening van de expo volgde  voor leden en bestuur  een ontvangst in het stadhuis.

Schepen van Cultuur Ivo Andries  bracht hulde aan de oprichters  van de vereniging als baken van verlichting. Zij waren doordrongen van het geloof  dat onderwijs en cultuur de fundamenten zijn waarop een bloeiende samenleving rust. “Laten we samen terugkijken op de rijke geschiedenis en vooruitblikken op een toekomst waarin het Willemsfonds blijft bloeien als een bron van inspiratie en kennis.”.

Voorzitter Van den Plas deed  tenslotte een oproep aan  schepen van cultuur Andries en zijn collega's  om  ervoor te zorgen dat  het waardevolle grafmonument van  oprichter Tony Bergmann in het begraafpark aan de Mechelsesteenweg maximaal tegen verval beschermd  wordt. 

De plechtigheid werd besloten met een receptie.

 

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder