Sla navigatie over

WZC Paradijs bestaat halve eeuw

Het Paradijs omvat vandaag 177 bedden , 7 plaatsen voor kortverblijf , 15 plaatsen in het dagverzorgingscentrum De Passage en 9 aanleunwoningen. Het Paradijs telt 180 personeelsleden waarvan een 90 tal verzorgenden.

In het Woonzorgcentrum bestaat het bewonersaantal voor 66,8 % uit vrouwen . De gemiddelde leeftijd van de bewoners is 86 jaar. Nagenoeg 80% is zwaar zorgbehoevend , in 2008 was dat nog 60%. De stijging van de zorgvraag heeft hoofdzakelijk te maken met de tendens om zo lang mogelijk thuis te wonen.

De Passage wordt vaak bezocht als overgang naar het WZC. Ook bij afwezigheid van de mantelzorger of om zijn taak te verlichten komen mensen naar De Passage. Het kortverblijf wordt gebruikt door mensen die verwezen worden door het ziekenhuis of door de familie.

In het begin van de bestuursperiode kampte het Paradijs met een tekort van nagenoeg 800.000 euro.. Door verhoging van de ligdagprijs in 2013 en 2015 met telkens 3€ , optimalisatie van de organisatie en de werking is het jaarlijkse deficit terug gedrongen en zal het Woonzorgcentrum in 2019 weer financieel gezond zijn.

" OCMW Lier is fier op de goede naam die het Paradijs in de regio heeft. Er wordt met veel inzet elke dag hard gewerkt , alle medewerkers verdienen de hoogste waardering. Bij zijn 50e verjaardag mag het Paradijs zijn toekomst met vertrouwen tegemoet zien, " zegt voorzitter Marleen Vanderpoorten

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder