Sla navigatie over

Zoals gezegd, ‘gewoon doen’ nu

Nu de nieuwjaarswensen en de traditionele geplogenheden bij het begin van het jaar achter ons liggen, beloven het drukke maanden te worden voor onze schepenen , gemeenteraadsleden en al onze mandatarissen. Dankzij het goede resultaat dat we behaalden op 14 oktober zijn we er met onze partij in geslaagd bij de onderhandelingen rond het nieuwe bestuursakkoord heel wat nieuwe en extra bevoegdheden naar ons toe te trekken. In dit akkoord is een heel aantal kernpunten uit ons programma opgenomen en met onze gemeenteraadsleden zijn we al aan de slag om deze in concrete acties om te zetten en in de praktijk te realiseren. Ik verwijs hierbij onder meer naar nieuwe initiatieven rond het concreet vormgeven van onze thema’s inzake burgerparticipatie en wijkwerking , naar een extra focus op het afvalbeleid in het algemeen en proper Lier in het bijzonder en naar de verdere realisatie en afwerking van nieuwe sportinfrastructuur. Ook de langverwachte restauratie van het begijnhof staat weldra letterlijk in de steigers. We gaan ook vooruit met de realisatie van het project ‘Normaalschool‘ en met de studie rond een aantal duurzame stadsontwikkelingsprojecten. Als voorzitter ben ik ervan overtuigd dat de combinatie van de jarenlange ervaring bij onze schepenen samen met de ambities van onze gemeenteraadsleden en al onze mandatarissen ons in staat stellen Lier nog mooier en beter te maken voor ieder van ons.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder