Sla navigatie over

Aanplant van 1.600 extra bomen en heesters in Nazaretdreef

Natuurpunt    plantte vandaag   in samenwerking met de stad en de Steinerschool ruim 1.600 extra bomen en heesters in de Nazaretdreef. Zo geven ze niet alleen de biodiversiteit in de omgeving een mooie ruggensteun, Natuurpunt wil op deze manier ook bijdragen aan het plan van de stad om 10.000 extra bomen te voorzien op Liers grondgebied.

Concreet gaat het om twee rijen van telkens 20 eiken, afwisselend  zomer- en  wintereiken, zodat het oorspronkelijk drevenaspect hersteld wordt. 

Als onderbegroeiing werd gekozen voor o.m. vlier, meidoorn, sleedoorn, hulst, en laurier. Deze struiken hebben in de lente veel bloesem (nectar) om insecten te lokken en in de herfst een tafel vol bessen en vruchten. Hiermee hoopt Natuurpunt op middellange termijn zeldzame vogels zoals de Grauwe klauwier, Roodborsttapuit, Nachtegaal aan te zetten om hier hun broedgebied uit te kiezen.

Eind 2016 kocht Natuurpunt, afdeling De Wielewaal, meer dan 40 ha waardevolle natuur op Liers grondgebied. In gebied Nazareth-Zuid  richtten  ze  een educatief wandelpad in met vertrek- en eindpunt aan de  fiets- en wandelbrug Sion, dat in april 2021 werd opengesteld. 

Het Natuurpunt-project krijgt logistieke en financiële ondersteuning van de stad, de Koepel van Vlaamse Bosgroepen (KBS) en de Steinerschool.

“Deze actie kadert binnen het Klimaatactieplan 2.0 waarmee we van Lier een veerkrachtige en duurzame omgeving willen maken tegen 2030”, stelt schepen van Natuur en Milieu Thierry Suetens.

 

 

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder